Portál hromadné dopravy na území Karviné a Orlové
Home
 

Tramvajová doprava

V roce 1909 byla zprovozněna úzkorozchodná tramvajová dráha Ostrava – Karviná. Trať začínala v Ostravě na Antonínově náměstí (dnes Smetanovo náměstí) a pokračovala přes Petřvald a Lazy na vlakové nádraží v Karviné (dnes již zaniklé nádraží u dolu ČSA). Roku 1912 byla trať prodloužena z nádraží až na náměstí ve Fryštátě.  O rok později byla vybudována dráha z karvinského nádraží do Bohumína a Orlové. Z Bohumína vedla trať přes Hrušov do Ostravy.

Tramvaj na náměstí v prvních letech provozu

Tramvaj odjíždí z náměstí ve Fryštátě Rok 1916

Zastávka před hlavním nádražím v Karviné-Dolech

 

 

 

 

 

 

 

Na území dnešní Karviné byly dvě tramvajové vozovny, dřevěná v Dolech u tehdejšího pivovaru a hrázděná ve Fryštátě poblíž dnešní hasičské zbrojnice.

Vozovna Fryštát u dnešní hasičské zbrojnice

Vozovna u pivovaru (schovaná za tramvají)

 

 

 

 

 

 

 

Během druhé světové války byla část tratě do Ostravy poškozena, byly také zdemolovány mosty přes Stonávku a Olši. Provoz byl znovu obnoven v říjnu 1946. V té době jezdilo po tratích deset čtyřnápravových motorových vozů, které často nápor cestujících nezvládali. Proto bylo v roce 1954 do dopravy zařazeno osm nových (a také posledních) moderních vozů z Vagónky Česká Lípa.

Vůz do Bohumína na konečné stanici na náměstí ve Fryštátě

Zastávka U haldy, dříve Jánská s dispečinkem

Jeden z nových vozů z Vagónky Česká Lípa

 

 

 

 

 

 

 

17. května 1952 byla zrušena část tratě vedoucí na náměstí ve Fryštátě a trať byla nově nasměrována po dnešní ulici Karola Sliwky až k budově OÚNZ (dnes VZP). 1. května 1953 byla znovu prodloužena až do Stalingradu, dnešního Nového Města. V tomto roce dosáhla úzkorozhodná trať svého maxima. Její délka od Ostravy až po Karvinou činila 25 km, bylo na ni umístěno 31 zastávek a jízdní doba trvala 85 minut. V roce 1955 bylo přepraveno téměř 18 miliónů cestujících.

Slavnostní otevření nového úseku tratě v Novém Městě

Zastávka před nádražím v Karviné-Dolech

Křižovatka Sv. Čecha x Ostravská, u dnešního Starsu

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1959 byl v Ostravě zrušen úsek od Hranečníku po Výstaviště (Smetanovo náměstí) . Konečnou stanicí se stal Hranečník, kde cestující, kteří se chtěli dostat do centra Ostravy museli přesedat na normálně rozchodnou tramvaj. V těchto letech byl již provoz úzkorozchodných drah velmi problematický a to z důvodu poddolování. Od Karviné až po Radvanici musela být trať denně kontrolována a neustále navyšována. Čekárna zastávky Pivovar se propadla pod úroveň tratě, na kterou museli cestující vycházet po schodech. Vozovna pivovar se propadla o osm metrů a stala se nepoužitelnou.

Navyšování tratě poblíž zastávky Jindřichova kolonie

Zvýšená trať u kostela sv. Petra z Alkantary

Propadlá čekárna stanice Karviná 2, pivovar

 

 

 

 

 

 

 

Na počátku 60. let bylo rozhodnuto o přeložení železniční dráhy a stanice Karviná, hl. nádraží od dnešních míst. Také byla naplánována stavba nové komunikace mezi Doly a Fryštátem a stavba parovodu. Všem těmto projektům stála úzkorozchodná dráha v cestě, proto padlo rozhodnutí o její likvidaci. 29.5.1961 byl zrušen úsek Karviná 1, OÚNZ až Karviná 1, sídliště. O dva dny později pak i trať Karviná 1, OÚNZ až Karviná 2, U haldy. Tímto tramvaj definitivně opustila Fryštát. 17.12.1962 byl zrušen úsek Karviná 2, U haldy a Karviná 2, nádraží. Cestující, kteří jeli z Bohumína nebo Orlové a chtěli se dostat na žel. nádraží, museli proto vystoupit na zast. U haldy a dojít na nádraží pěšky.

31.5.1961 poslední spoj z Fryštátu v zast. Petra Bezruče

Souprava za zastávkou Karviná 2, školy

Podjezd (dnes nadjezd) pod železnicí u dolu ČSA

 

 

 

 

 

 

 

17. února 1964 byla zrušena trať Karviná 2, U haldy – Doubrava. Linka 15 do Bohumína tak opustila Karvinou.  O dva roky později byla zrušena i do Doubravy a jezdila jen do Dolní Lutyně. 25.7. 1966 byla úplně zrušena linka 16 do Orlové. 1.6. 1964 přestala tramvaj jezdit na staré nádraží v Karviné-Dolech (od roku 1963 fungovalo nové dnešní nádraží ve Fryštátě).  Linka tak jezdila pouze mezi Hranečníkem a Jindřichovou kolonií.  28.5.1967 vyjela souprava na tomto úseku naposledy a  tramvaje tímto dnem navždy opustily Karvinou. Měsíc ještě jezdily mezi Hranečníkem a Petřvaldem, dělnickým domem, poté byl i tento úsek zrušen a linka 11 zanikla. Poslední úzkorozchodné tramvaje na Ostravsku dojezdily v roce 1973 v Bohumíně.

Jízdní řád linky 11 z roku 1931

Jízdní řád linky 15 z roku 1950

 

 

 

 

 

 

 

Linka č. 11: Ostrava – Karviná

Ostrava, Výstaviště – Slezská Ostrava, Zárubek – Slezská Ostrava, Lučina – Slezská Ostrava, Hranečník – Radvanice, pivovar – Radvanice – Radvanice, plicní léčebna – Radvanice, Šporovnice – Petřvald, Dělnický dům – Petřvald, MNV – Petřvald, výhybna – Petřvald, Březiny – Orlová, Zimný důl – Orlová, místní dráha – Orlová, výhybna – Lazy – Karviná 2, Jindřichova kolonie – Karviná 2, tržiště – Karviná 2, školy – Karviná 2, pivovar – Karviná 2, nádraží – Karviná 2, U haldy – Karviná 2, Sovinec – Karviná 1, Most Rudé Armády – Karviná 1, vozovna – Karviná 1, ulice Petra Bezruče – Karviná 1, OÚNZ – Karviná 1, Palackého ulice – Karviná 1, Kovona – Karviná 1, dvouletky – Karviná 1, sídliště.
(stav k roku 1953)

Linka č. 15: Bohumín – Karviná

Bohumín, nádraží – Vozovna – Skřečoň – Kostel – Nová Ves – Dolní Lutyně, Les Borek – Borek, kolonie – Nerad – Masarykova škola – Dolní Lutyně, zámek – Výšina – Olmovec – Horní Lutyně – Továrna na hl. zb. – Výhoda – Dvě hranice – Mezi lesy – Kopaniny – Doubrava, Jáma Eleonora – Vrchovec – Doubrava – Karviná 2, Pohraniční kolonie – Karviná 2, Jáma Hlubina – Karviná 2, koksovna – Karviná 2, U haldy – Karviná 2, nádraží – Karviná 2, U haldy – Karviná 2, Sovinec – Karviná 1, Most Rudé Armády – Karviná 1, vozovna – Karviná 1, ulice Petra Bezruče – Karviná 1, náměstí.
(stav k roku 1950)

 

Pozůstatky tratě:

Pozůstatků je už velice málo, samotné koleje se nikde v Karviné nedochovaly. Můžeme však nalézt několik háčků tzv. „růžic“, do kterých byly uchyceny lana, které držely troleje. Pár takových stále přežilo na domech v ulici Rudé Armády a Poštovní.

Držák trolejí na domě č.p. 1847 v ul. Rudé Armády

Držák trolejí na domě č.p. 910 v ul. Rudé Armády

Kraj cesty, kudy vedly koleje je přelit asfaltem, ul. Ostravská


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top