Portál hromadné dopravy na území Karviné a Orlové
Home
 

Autobusová doprava

Počátek autobusové dopravy:
V listopadu 1945 byla dána do provozu první autobusová linka spojující Karvinou-Doly s Českým Těšínem, kterou zajišťovaly Československé státní dráhy se sídlem v Českém Těšíně. V roce 1949 vzniká Československá automobilová doprava (ČSAD) a jejím prvním sídlem byly prostory valcovací haly bývalých Fryštátských železáren (Kovona) na ulici Rudé Armády. Provozovna měla při vzniku celkem 28 zaměstnanců a 3 autobusy, které zajišťovaly dopravu z Karviné 7 – Tesarčíka na důl ČSA a Gabriela, z Karviné 4 – starého Ráje na důl ČSA, Jindřich a Lazy a z Dětmarovic na důl Doubrava a důl Žofie v Orlové. Celá provozovna byla hodně nevyhovující a provizorní. V dokumentech se píše: „Provozovna měla k dispozici jednu montážní jámu stále zatopenou spodní vodou. Před použitím této montážní jámy, bylo nutno vodu odčerpat vědrem. Celý objekt provozovny se dělil o prostory se zemědělskou usedlostí, kde se nacházela i stáj s jednou krávou a koněm. Dále měla k dispozici dvě místnosti, jedna byla kancelář a zároveň nocovna, druhá místnost sloužila jako příruční sklad. Na nádvoří, které bylo porostlé různými keři, bylo plno kanálů a jam.“Kvůli růstu hromadné dopravy byl v roce 1953 k provozovně přistavěn finský domek, který sloužil jako správní budova s kantýnou a sociálním zařízením. V tomto roce už bylo v závodě 34 autobusů a 2 přívěsy. Zhruba v polovině 50. let také vznikají dvě autobusové stanoviště, jedno v Karviné 6 naproti dnešnímu úřadu práce a druhé ve Fryštátě v místech dnešní městské policie v Univerzitního parku.

Škoda 706 RO u dolu ČSA cca na konci 50. let

Autobusové stanoviště v Karviné 6

Autobusové stanoviště ve Fryštátě

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj městské hromadné dopravy:
V roce 1961 byla zřízena Městská doprava v Karviné. V tomto roce už vlastní ČSAD 72 autobusů a 38 přívěsů. Proto byly v roce 1963 dokončeny současné garáže ČSAD na Bohumínské ulici. V této době vznikají na nově budovaných sídlištích další menší stanoviště autobusů a to v Karviné 4 v místě dnešního Tepichu a taky u Nábytku. V knize „Karviná – sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města“ se dočteme: „Základní ukazatelé autobusové dopravy řízené Dopravním závodem v Karviné: Počet spojů na 49 tratích jízdního řádu v roce 1967 je 2 248. Dopravu obstarává 144 autobusů s 60 přívěsnými vozy. Délka denní trasy projeté všemi vozy je 27 000 km. Autobusovou dopravu obstarává 720 osob (řidiči, průvodčí, údržbáři, správní aparát). Podle průzkumu z roku 1965 bylo denně přepraveno takřka 15 000 osob. V roce 1967 projíždějí městem autobusy po 13 linkách místní dopravy. Tepnou dopravy je linka č.1, která spojuje sídliště Ráj s Karvinou 1 – Městem, Karvinou 6 – Novým Městem, hlavním nádražím a Karvinou 2 – Doly. Spoje jezdí v 10 minutových intervalech oběma směry. Linka č. 2 má podobnou trasu jako linka č. 1, vynechává však Karvinou 2 – Doly. Linky 3, 4, 5 spojují okrajové části města s centrem (Podlesí v Ráji, Darkov Lipiny, Staré Město Olšiny). Linka č. 6 spojuje odlehlejší místa starých kolonií v Karviné 2 – Dolech s centrem města. Linka č. 7 slouží dopravě cestujících z hlavních částí města k nemocnici v Ráji. Linka č. 8 zajišťuje hlavně dopravu pracujících v severní části města k Železárnám NHKG (dnešní Jäkl), ke Kovoně a k pekárnám. Linky 9, 10, 11, 12, 13 mají svá stanoviště v okrajových sídlištích a slouží hlavně jako dělnické spoje v době špičkové dopravy k začátkům směny a k rozvozu pracujících po skončení směny.

Škoda RTO u vlakového nádraží v roce 1963

Stanoviště v Karviné 6 v roce 1966

 

 

 

 

 

 

70. léta:

Karosa ŠM 11 u dolu 1. Máj v Karviné – Dolech

Škoda 706 RTO na zastávce Prior v roce 1974

 

 

 

 

 

 

80. léta:

Karosa B73x na ulici Kosmonautů

Karosa C734 u dolu 1. Máj v Karviné – Dolech

Nové nádraží v Karviné – Fryštátě

 

 

 

 

 

 

Karviná měla v 70. letech dvě autobusová stanoviště. První naprosti dnešnímu úřadu práce a druhé v Hranicích v místech dnešního Kauflandu. Spoje z Ostravy, Orlové, Havířova atd. se tak dělily napůl. Jedna polovina zajížděla od Prioru k úřadu práce a druhá polovina od Prioru přes Ráj k Hranicím. V letech 1981-1986 bylo vystavěno nové velké autobusové nádraží naproti vlakovému nádraží. V roce 2002 bylo část nádraží – nástupiště  zbouráno a na místě se začalo stavět Obchodní centum Karviná. Do roku 2006 bylo nástupiště provizorně přestěhováno na dřívější odstavnou plochu autobusů, kde se o toto místo dělily. V září 2006 bylo otevřeno nové nádraží přímo u vlakové budovy. Původní nádraží bylo uzavřeno, výpravní budova byla zbourána v roce 2008, kdy se obchodní centrum rozšiřovalo.

Budova starého autobusového nádraží v roce 2005

Opuštěné budovy ČSAD, CK, hotelu a dispečinku policie

Stavba nového nádraží v srpnu 2006

Stavba nového nádraží v srpnu 2006

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top